Obložení, podhledy, balkony, ploty, zahradní nábytek

Svými vlastnostmi a barevnou škálou jsou vhodným doplňkem pro silnovrstvý systém. Výhodou slabovrstvého systému je jeho vysoká propustnost pro vodní páry, a proto se s výhodou používá pro povrchovou úpravu štítů, podhledů, balkónů, plotů, pergol, … (tj. nepřesných stavebních dílců podle EN 927) nebo pro velmi exponované dílce.