XM 8000/xx

XM 8000/xx - MOŘIDLO
  mořidlo pro všeobecné použití, ředitelné vodou i rozpouštědly
 
 
  • mjl
  • způsob nanášenístříkání, namáčení, vytírání