XC 1900/14
  • Bezpečnostní list (pouze pro přihlášené)
  • Technologický list (pouze pro přihlášené)
  • Prohlášení o shodě (pouze pro přihlášené)

XC 1900/14

barvítko - modré

Kde koupit

Popis produktu

XC 1900 je barvítko do laku, v malých přídavcích jej lze přidat do transparentních laků (NC a PUR) pro maskování defektů podkladu nebo získání živějších odstínů. Má velmi jasné a živé odstíny, vynikající rozpustnost v nitro a polyuretanových lacích a ředidlech. XC 1900 je mísitelný s dalšími mořidly z řady XM 8000, ale je potřeba mít na zřeteli, že barvítky XC 1900 nelze plnohodnotně nahrazovat mořidla XM 8000, protože při vyšší koncentraci se může zvýšit „krvácení“ do laku.